Venstre i Vejen kommune
 
 
 

Vejen er endelig nr. 1!

Af Morten Thorøe


"For nyligt fejrede vi, at Vejen Kommune efter mange års vedholdende arbejde ENDELIG blev kåret som Danmarks BEDSTE ERHVERVSKOMMUNE!


Kåringen er kronen på værket af mange års politisk fokus på at have Danmarks allerbedste erhvervsservice fra Vejen Kommunes side. Det politiske fokus er omsat til dialog, samarbejde og gensidig forståelse mellem erhvervsliv og kommunens medarbejdere. Og nu til at vi står som Danmarks allerbedste erhvervskommune. 


Når glæden har lagt sig skal vi videre! Med at sikre os en fortsat førsteplads, men mere vigtigt at sikre de allerbedste vilkår for udviklingen af vores erhvervsliv. Så vi også fremover har udvikling, arbejdspladser og gode bosætningsmuligheder i vores kommune."

 
 

 
 
 
 
 

På rundtur i Vejen

Efter en dejlig sommerferie er det blevet hverdag igen, med en valgkamp der kommer tættere og tættere på. Jeg har indledt ”sæsonen” med en række virksomhedsbesøg i lokalområdet. Jeg nyder at komme rundt og tale med de mange virksomhedsejere og institutioner i min kreds og få en status på hvordan det går og få ”fingrene i mulden” – og ikke mindst input til det politiske arbejde på Christiansborg.


Den 11. august gik turen til Vejen. Her besøgte jeg Vejen Idrætscenter sammen med Marion Mortensen. Vejen Idrætscenter er som bekendt et af Danmarks største idrætsanlæg og et fyrtårn inden for idræt, sundhed og kultur og indeholder både idræts- overnatnings- og konferencefaciliteter. Centret besøges både af sportsfolk, turister og lokale, så der er altid masser af liv. Jeg undlod dog at kaste mig ud i en af de mange sportsgrene, man kan dyrke her, og brugte i stedet tiden på at tale med direktør Jakob Sander om centerets arbejde med at fremme sundheden i lokalområdet, tiltrække turister og om centeret som arbejdsplads.


Derefter gik turen til Holdens Planteskole, hvor det får alvor var muligt at få ”fingrene i mulden”. Holden planteskole er en af landets ældste planteskoler og er total-leverandør til den grønne sektor. Planteskolen forsøger hele tiden at være på forkant med miljørigtig produktion og blev udnævnt som Børsen Gazelle i 2021.

Nogle af de udfordringer, som Bjarne Holden kunne fortælle om var især de udfordringer de har med at skaffe arbejdskraft. Ja faktisk er det næsten umuligt at finde danskere, som vil har beskidte fingre og derfor er virksomheden også dybt afhængig af østeuropæisk arbejdskraft.


Tak til værterne for nogle rigtig gode besøg!

 

Flere boligdrømme i landdistrikterne skal blive til virkelighed

I Venstre er sensommeren blevet skudt i gang med et ambitiøst boligudspil for de mange danskere, der drømmer om at eje egen bolig. Syv ud af ti danskere har den drøm. Desværre er det færre og færre, som får den opfyldt. Det vil vi lave om på og lytte til de danskere, der drømmer om egen bolig.


Vi vil blandt andet gøre det lettere for førstegangskøbere at få råd til egen bolig. Det vil vi gøre ved at indføre en boligopsparingskonto til alle førstegangskøbere, hvor man maksimalt vil kunne opspare 50.000 kr. årligt. Det udløser en årlig fradragsværdi på op til 10.000 kr. og i alt 50.000 kr. per person ved indbetaling af de maksimale 250.000 kr. over fem år. Konkret svarer det til 100.000 kr. i alt for et par, der ønsker at købe deres første bolig sammen. Særligt for dem, der ønsker at slå sig ned i landdistrikterne, vil de 100.000 kr. ekstra kunne gøre en gevaldig forskel.


Vi vil også sikre flere muligheder for at bo og bygge boliger på landet. Derfor vil vi for det første fjerne tinglysningsafgiftens faste del for boliger med en salgspris under 1 mio. kr. Det vil gøre det billigere at købe bolig, særligt i landdistrikterne. Vi mener også at danskerne skal have flere muligheder for at bo godt på landet. Derfor vil vi gøre det muligt at opdele stuehuse til dobbelthuse eller lejligheder. Vi vil også fjerne kravet om lodrette skel, så huse kan opdeles i dobbelthuse og for eksempel gøre nedlagte landbrugsejendomme beboelige. Ligeledes vil vi gøre det lettere at bygge nye ejerboliger på landet, for eksempel ved at gøre det muligt at bygge en nabobolig ved siden af en eksisterende bolig. Vores udspil skal dermed sikre, at flere boligdrømme kan blive til virkelighed – både i byerne og på landet.


Jeg håber I vil sprede vores gode budskaber, for Folketingsvalget kan komme når som helst.


Med ønsket om en rigtig god sensommer til jer alle

Anni Matthiesen

 

 

klar til valgkamp!

På en smuk sensommeraften d. 1 september havde Anni Matthiesen inviteret til en snak om det kommende folketingsvalg. Samtidigt blev plakater, bannere og flyers fordelt mellem de mange frivillige, som var mødt op. 


Vi melder klar til valgkamp her fra Venstre i Vejen kommune!

 

 

sommergruppemøde!

Venstres byrådsgruppe var samlet til sommergruppemøde d. 21 august.
Den kommende budgetlægning var temaet for dagen, inden hele byrådet samledes til budgetseminar.

 

 

MF Anni Matthiesen på besøg

Som altid er Venstres lokale folketingspolitiker Anni Matthiesen optaget af de lokale virksomheder og klar til en snak om, hvordan de politiske beslutninger påvirker hverdagen ude hos virksomhederne. Anni Matthiesen fortæller, 


"For mig er det helt afgørende at være talerør for både virksomheder og borgere i Sydjylland. Det kræver, at jeg er tæt på og at jeg agerer bindeled mellem Sydjylland og Christiansborg. Derfor nyder jeg at komme rundt og tale med de mange virksomheder i min kreds og få gode input, som jeg kan tage med mig videre i det politiske arbejde på Christiansborg. I den forbindelse er det bare rigtig godt at se, at der findes en masse gode kræfter, der som os i Venstre ønsker at skabe vækst og udvikling i vores landdistrikter."


Det er i den seneste tid blevet til flere besøg rundt hos virksomheder i Vejen Kommune

 

 

ny privat børnehave

I Venstre hylder vi det frie valg! Derfor var der fra Venstres byrådsgruppe stor opbakning til, at Gjerndrup Friskole fik godkendelse til at oprette en privat børnehave med en normering på 65 børn pr. 1. november 2022. Gjerndrup Friskole får dispensation til at starte op i deres nuværende lokaler med op til 15 børn i perioden fra 15. august til 31. oktober 2022.

Venstres to medlemmer af Udvalget for skoler og børn fortæller.

“Brørup er et af de områder, hvor vi er presset på kapaciteten, når det gælder antallet af børnehavepladser. Så hvis Gjerndrup Friskole med oprettelsen af en børnehave kan være med til at afhjælpe det pres, så er det positivt.” - Anette Filtenborg

“Vi har pres på dagtilbuds området i store dele af kommunen. Derfor har vi brug for alle, der gerne vil lave dagtilbud. Så jeg glæder mig over de aktive borgere i Gjerndrup, der nu laver en børnehave.” - Claus Kulmbach

 

 

trafik i brørup

Nu sker der noget med vejen igennem Brørup! Et enigt byråd har godkendt at frigive en bevilling til renovering af belægninger på Nørregade-Søndergade i Brørup.
Arbejdet med at renovere vejen er planlagt til at skulle udføres i år. Men da der er igangsat et gennemgribende ledningsarbejde i Brørup både omkring fjernvarmeforsyningen og kloaknettet, så kan det ske, at en del af renoveringen udskydes til 2023.


Trafikken gennem Brørup var et af de emner, som Venstres byrådsmedlem Henrik Pihl Jessen gik til valg på i efteråret. Henrik fortæller: 


“Jeg ser frem til, at vi nu endeligt får rettet op på vej-forholdene i hovedgaden i Brørup. Dog mener vi i Venstre gruppen ikke, at dette tiltag er tilstrækkeligt til at løse hele problematikken omkring den enorme trafikmængde gennem Hovedgaden. Vi vil derfor fremover arbejde for, at der inden for en overskuelig fremtid bliver etableret en omfartsvej hele vejen uden om Brørup.”

 

 

nye boliggrunde i gesten

Et enigt byråd godkendte at sende et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg omkring et nyt boligområde ved Stillundvej i Gesten i offentlig høring.
Nye boliggrunde har længe været et stort ønske i Gesten, og det vil forstærke muligheden for at tiltrække nye borgere til byen. Det nye boligområde omfatter et areal på 22.000 m2 og giver mulighed for at udlægge ca. 10-11 nye byggegrunde af varierende størrelser.

I Venstre gik vi i efteråret til valg på, at vi ønskede attraktive byggegrunde i hele Vejen Kommune, og vi ønskede at øge bosætningen i vores byer og landsbyer.
Derfor er vi rigtigt glade for, at det nu endelig ser ud til at lykkes med nye byggegrunde i Gesten.

Marion Mortensen, som er medlem af Landdistriksudvalget fortæller, 


“Det er ekstra glædeligt, at det endelig lykkedes med en udstykning af byggegrunde i Gesten, da vi ikke har haft offentlige byggegrunde i mange år. Hvis vi skal bevare og udvikle byen, er det absolut nødvendigt, at kunne tilbyde både et ældre og et nyt hus - et frit valg.”

 

 

Ridderkors

Stort tillykke til Venstres tidligere borgmester Egon Fræhr og Venstres tidligere byrådsmedlem Malene K. Nielsen som begge har modtaget Ridderkorset. Egon Fræhr modtog Ridderkorset af 1. grad for hans 23 år i byrådet. Mens Malene K. Nielsen modtog Ridderkorset for hendes 20 år i byrådet.


Som kommunalbestyrelsesmedlem skal man have haft plads i byrådet i mere end 16 år for at kunne opnå Ridderkorset og man skal have ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Også Vejen Kommunes siddende borgmester Frank Schmidt-Hansen, Viceborgmester Jørgen Thøgersen og byrådsmedlem Bodil Staal fik tildelt Ridderkorset - Tillykke til jer alle.

 

 

af kommuneforeningsformand 

arne buchholdt

Håber sommeren er god, og at sensommeren også bliver det. Lidt vand til haver, træer og buske samt de afgrøder der stadig skal gro er tiltrængt. I Venstre er vi ved at starte op igen efter sommerferien. Der kommer forskellige arrangementer fra vores lokale vælgerforeninger samt LOF også har spændende arrangementer i sensommeren og efteråret. Jeg håber I bakker op om arrangementerne, så vi kan få nogle gode indlæg og spændende debatter, der kan være med til at gøre os alle sammen en smule klogere. Samtidig er det en nem måde at møde nogle af vores politikere hvis du har noget på hjerte. De er i øvrigt aldrig længere væk end telefonen eller mail.


Organisatorisk venter vi på, at statsministeren på et tidspunkt udskriver valg. Vores kandidat, Anni Matthiesen, er klar, og vi er også klar til at hjælpe hende. Jeg håber, du også vil bakke Anni op og stemme på hende, og endda måske vil give en hjælpende hånd i valgkampen. Vi har en stærk stemme på Christiansborg i Anni. Hun er en flittig gæst i vores område, så hun er opdateret på hvad der sker og kan tage det med på borgen.


Efter kommunalvalget evaluerede vi hvordan det organisatoriske fungerede. Det kom der en drejebog ud af og der kommer flere opgaver vi skal have taget hul på i efteråret som forberedelse til det næste kommunalvalg. Og så skal undertegnede på Nyvalgt formandskursus for at få lidt af støvet børstet af gammel viden samt lære noget nyt. Selvfølgelig skal der også netværkes og skabes nye kontakter i Venstres organisation.

 

Jeg tror, det bliver et spændene efterår I Venstre, Jeg håber du vil være med! 

 

 

 

kommende arrangementer

Kommende arrangementer i LOF Kongeå - Mere information og tilmelding her.

 
 
 
Ønsker du at kontakte Venstre i Vejen kommune, kan du skrive til vejenvenstre@gmail.com

Venstre i Vejen kommune
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark