Venstre i Vejen kommune
 

Mindeord for Uffe Ellemann-Jensen 

 

Af Morten Thorøe: 

Det var en trist men ikke helt uventet nyhed, at Uffe Ellemann-Jensen er død. Uffe definerede mit politiske ståsted i slutningen af 80-erne, hvor hans internationale udsyn og europæiske tilgang ramte mig lige i hjertet. Et hjerte der nok var liberalt i forvejen, men som også fik et internationalt twist, som har ligget dybt i mig siden da. Efter at var blevet opvakt af Uffe kastede jeg mig ud i en årrække med ungdomspolitik, valgkampe og arbejde i både Folketinget og Europa-Parlamentet. Det bragte mange store oplevelser, sejre og nederlag med sig. Og ikke mindst mange gode venskaber, som den dag i dag stadig betyder meget for mig. Så Uffe betød meget for hvilken vej mit liv har taget. Og han betød også meget for mange andre. I hans parti, i Danmark og i Europa. Det har jeg især set på det seneste, hvor jeg på mine rejser i baltikum har oplevet at Uffe var elsket og respekteret for hans kamp for, at de 3 baltiske lande skulle have deres frihed fra Sovjetunionen. Det har balterne aldrig glemt Uffe for. Og det bør vi andre heller ikke. For Uffe kæmpede for noget universelt: Frihed, demokrati og fredelig europæisk sameksistens. Det var ikke en selvfølge i Uffes Europa - og det er desværre heller ikke en selvfølge i dagens eller fremtidens Europa. Det håber jeg bliver Uffe Ellemann-Jensens største arv: At vi i Danmark altid vil kæmpe for frihed, demokrati og Europa. Æret været Uffe Ellemann-Jensens minde!


AF ARNE BUCHHOLDT:


Søndag den 19. juni 2022 døde tidl. Formand for Venstre og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen efter kortere tids sygdom.

Uffe Ellemann-Jensen havde om nogen de europæiske briller på og havde øje for vigtigheden af fællesskaber.

Han var hurtig til at få kontakt til de baltiske lande under USSRs sammenbrud og få dem trukket i europæisk retning.

Humor og de skarpe replikker mestrede han. Hvem husker ikke ” If you can’t join them. Then beat them” efter EM I fodbold I 92.

Han var aktiv lige til det sidste og så sent som op til valget om forsvarsforbeholdene deltog han i møder for at bakke op om afskaffelsen af forbeholdene.

Uffe Ellemann-Jensen var en mand der stod ved og kæmpede for det han troede på.

Æret været hans minde. 


 

 

hærvejen i vejen kommune


Hærvejen løber tværs gennem Vejen Kommune. Det et ikke nogen nyhed. Det har den gjort i over 1000 år. Det er til gengæld nyt, at Vejen Kommune sammen med de andre kommuner, hvor hærvejen løber igennem, er i gang med en massiv opgradering af hærvejsstierne, både cykel- og gåstierne. Hærvejen skal løftes så både stiforløb og faciliteter langs med ruten bliver endnu mere attraktive for både de lokale og for vandreturisterne. Projektet er i sin spæde start og har allerede fået tilsagn om støtte fra Nordea-fonden. 


Gruppeformand Morten Thorøe siger: 


“Jeg tror, at en opgraderet hærvejssti rammer lige ind i den øgede interesse, vi har oplevet for at holde ferie herhjemme og for en mere bæredygtigt turisme. Vi kan få flere oplevelser ud af vores flotte lokalområder - til gavn for både os lokale og for turister. Bække og Jels ligger begge på Hærvejsstien. I begge byer er der potentiale for at udvikle faciliteterne for de besøgende. Vi vil jo gerne have, at de bliver lidt længere"

 

 

NY i bestyrelsen for vejen sportel!

Tove Gæmelke fra Venstres byrådsgruppe er af byrådet blevet udpeget til en plads i bestyrelsen for den nyoprettede almennyttige erhvervsdrivende fond Vejen Sportel. Som en del af udviklingen af området omkring Vejen Idrætscenter ønsker de tre nuværende selskaber, Vejen Sportel Aps, Vejen Hotelcenter Aps og Vejen Tribune Aps at blive omdannet til en fond. En fondsdannelse vil betyde en mere enkelt struktur og entydigt formål med aktiviteterne i fonden.


Tove Gæmelke fortæller:

“Jeg glæder mig til igen at skulle arbejde med etablering af en fond for Vejen Idrætscenter og videreudviklingen af de mange gode faciliteter.”

 

 

kvalitet til børn og unge

Venstres to medlemmer af Udvalget for skoler og børn Claus Kulmbach og Anette Filtenborg deltog 16-17 maj på KLs årlige børne- og ungetopmøde. Temaet var kommunernes opgaver med at sikre høj kvalitet i de tilbud og indsatser, som 1,2 millioner børn og unge hver dag møder – fra det første besøg af sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud og videre i uddannelsessystemet. Og hvor alle børn og unge skal opleve en hverdag, hvor de trives, udvikler sig, lærer og dannes. Netop trivsel, gode læringsmiljøer og ressourcer til løft af kompetencer hos medarbejderne var nogle af de ting, som vi i Venstre gik til kommunalvalget med i efteråret. 


Anette Filtenborg fortæller: 

“Jeg tager flere ting med mig fra topmøde, som jeg synes, det kunne være spændende at arbejde videre med, bla. hvordan vi kan blive bedre til at inddrage vores børn og unge, når vi tager politiske beslutninger. Vi hørte både fra Danske Skoleelever og fra Aalborgs ungebyråd, at de gerne vil involveres og bidrage med deres perspektiver.” 


Claus Kulmbach fortæller:

“Jeg bliver bekræftet i, at vi i Vejen kommune er på rigtige vej. Trivsel som altafgørende for læring helt fra de allermindste er vigtig og skal stadig forfølges. Det er et langt og sejt træk. Der blev fra flere fortalt, at vi skal have forventninger til alle. Vi er klar til fortsat udvikling, så vi giver vores børn og unge de bedste muligheder.”

 

 

flygtninge fra ukraine

Udvalget for arbejdsmarked og integration har på deres seneste møde besluttet, at Vejen Kommune siger ja til at modtage flygtninge fra Ukraine, selv om Udlændingestyrelsen har tildelt dem ophold i en anden kommune. Udvalget har drøftet sagen, fordi mange ukrainere har taget ophold i Vejen Kommune, men ikke alle dem, der søger og får opholdstilladelse, bliver efterfølgende tildelt til Vejen Kommune. 


Venstres udvalgsformand Morten Thorøe fortæller; 


“Der var enighed om beslutningen i udvalget. Jeg synes ikke, det giver mening, at vi tvinger folk til at bosætte sig et andet sted end der, hvor de i første omgang har fået logi. Her må det være sådan, at vi sætter mennesket før systemet. Det vækker selvfølge stor glæde blandt flygtningene, at de ikke endnu en gang skal til at flytte. Det er dejligt at se, at vi også i lokalpolitik kan gøre en lille forskel for ukrainerne.”


Allerede nu har de første ukrainere fået mulighed for at blive boende i Vejen Kommune, selvom Udlændingestyrelsen har tildelt dem bopæl i en anden kommune.

 

 

grundlovsmøde på rødding højskole

Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen var årets grundlovstaler på Rødding Højskole. Danskernes frihed var gennemgående for grundlovstalen:


"Vi fejrer Grundlovens 173 års dag. Men selv om Danmarks riges grundlov er oppe i årene, så har den sjældent været så relevant, som den er i disse år. For vi må konstatere, at friheden er under pres. Det tror jeg, vi alle kan mærke. Den er under pres herhjemme, hvor den socialdemokratiske regering - meget opsigtvækkende - har valgt at tage et opgør med danskernes frie valg. Og den er under pres i en helt anden skala uden for Danmarks grænser, men ikke langt væk, hvor et frit europæisk land er blevet invaderet og bombet i stykker. Derfor vil jeg også gerne tale om, hvordan vi igen får ansvaret og friheden til at fylde noget mere i Danmark. I Venstre tror vi på, at vi danskere både kan og vil tage ansvar for vores eget liv og for vores fællesskab.”


Grundlovstalen kan læses her

 

 

Grundlovsmøde hos anni Matthiesen

Anni Matthiesen fortæller:


Endnu en vellykket grundlovsdag i frihedens tegn og et afsluttet folketingsår


Så fik vi sat punktum på den sidste dagsorden i folketingssalen i dette folketingsår. Det blev som sædvanlig et par travle uger i udvalgene op til. De sidste kommaer skulle sættes, og vi skulle nå til enighed om stort og småt. Det mærkede jeg selv med mit eget beslutningsforslag, hvor det heldigvis lykkedes at finde bred opbakning. Jeg har nemlig forslået, at vi renoverer en række slidte og forladte bygninger i landdistrikterne, så de i stedet kan bruges som tilflytter- eller turismehuse. I sidste ende handler det om at tænde lys i vinduerne herude, hvor der er lidt længere til nærmeste storby.

Selvom arbejdet folketingssalen nu er sat på pause, indtil vi igen slår dørene op til en ny politisk sæson i oktober, så har vi fortsat en række forhandlinger, der skal lukkes. Det gælder blandt andet regeringens såkaldte velfærdsaftaler, som vi i Venstre kalder frikommuneforsøg.

Forskellen er bare, at regeringen hidtil udelukkende har ønsket at sætte ganske få kommuner fri – og så gælder det kun for vores folkeskoler, dagtilbud og på ældreområdet. I Venstre vil vi meget hellere give frihed til, at alle landets kommuner kan blive sat fri på netop det område, der giver mening for dem – og ikke fordi regeringen dikterer det. Men det vil de altså ikke være med til.

Selvfølgelig sidder vi i Venstre med ved forhandlingsbordet – for det er afgørende, at vi sikrer, at borgernes frie valg ikke tilsidesættes i aftalerne. For det vil vi til gengæld ikke være med til. Der er derfor nok at se til, inden sommeren for alvor melder sin ankomst.


Tak for et par hyggelige timer i det grønne!


Der skal lyde en stor tak til alle, der deltog i endnu et fantastisk grundlovsmøde i frihedens tegn hjemme i haven i Krogager. Vi slog havelågen op kl. 10.00 og lagde ud med kaffe og rundstykker, inden dagens talere – tidligere skatte- og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, formand for Jysk Landbrug HC Gæmelke og formand for Friskolerne Peter Bendix Pedersen indtog talerstolen i haven.  

Selv rundede jeg dagen af med min tale, hvor jeg delte mine bekymringer over, hvordan vores frihed er sat under massivt pres i disse år. Først med Corona, men nu også den meningsløse krig i Ukraine og selv i lovgivningen med tvangsfordeling af vores gymnasieelever.

Generelt var kampen for frihed et gennemgående tema i alle dagens taler - og ikke mindst, hvor vigtigt det er, at vi værner om vores frihed og demokratiske rettigheder på netop vores traditionsrige grundlovsdag! Jeg håber, at vi ses igen til næste år – og nye ansigter er mere end velkomne. Forhåbentlig har vi et borgerligt flertal og en række blå ministre i regeringskontorerne, når vi mødes næste gang. For senest på grundlovsdag næste år skal vi til stemmeurnerne og vælge en ny regering.


Lad os gøre alt, hvad vi kan – og sammen male Danmark blå igen! 


Med ønsket om en rigtig god sommer til jer alle!

 

 

stedfortræder for henning aaskov


Venstres byrådsmedlem Henning Aaskov er sygemeldt i perioden juni - august. Derfor er Venstres 1. stedfortræder Henny Schøler blevet indkaldt som stedfortræder. 


Velkommen til Henny og rigtig god bedring til Henning!

 

 

af arne buchholdt

Valg om forbehold

Ved det netop overståede valg om forsvarsforbeholdende lykkedes det at få flertal til afskaffelsen af disse.

Jeg mener det var det rigtige valg. Verden er mere usikker i den seneste tid og som et lille land tror jeg på vi står meget bedre i fællesskaber som alene. Og nu kan vi komme med ved bordet hvor beslutninger træffes

Kritikkere er allerede ude at fortælle hvor meget det allerede koster Danmark at forsvarsforbeholdene er afskaffet, men husk nu at stå udenfor også koster noget.

Opgraderingen af militæret i forsvarsforliget ville jo være kommet lige meget udfaldet af valget.

 

Kommende folketingsvalg

Snart skal vi i stemmeboksene igen. Vi ved ikke hvornår, men deadlinen for sidste dato rykker hastigt tættere på.

Anni Mathiesen stiller igen op i Vejen/Billund kredsen. Det er vi utrolig glade for hun gør.

Anni har altid været meget synlig i sin valgkreds og god til at informere om hvad der sker på Christiansborg. Ligeledes er hun god til at tage udfordringer og holdninger med fra os til Christiansborg. Anni er aldrig længere væk end en tlf. eller mail.

Jeg håber I vil hjælpe med at bakke op om Anni når folketingsvalget kommer, så vi fortsat har en stærk stemme på Christiansborg.

 

God sommer

Nu går vi mod sommer med ferie og forhåbentlig godt vejr til gode aftener på terrassen.

Efter ferien kommer der igen forskellige events rundt om i kommunen som Open by Night og andre hvor vores lokale vælgerforeninger vil være til stede.

Kommer du forbi en Venstre stand så kig ind og få en snak og giv de lokale aktive et klap på skulderen, de gør faktisk et godt stykke frivilligt arbejde i bestyrelser eller byråd.

 

Med det vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer. 

 

 

kommende arrangementer

Kommende arrangementer i LOF Kongeå - Mere information og tilmelding her.


Ekstraordinær årsmøde i LOF Kongeå – den 29. juni 19-20. Tilmelding her

 
 
 
Ønsker du at kontakte Venstre i Vejen kommune, kan du skrive til vejenvenstre@gmail.com

Venstre i Vejen kommune
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark