Venstre i Vejen kommune
 

venstre - det er vejen frem! 

 

stem personligt på din kandidat!

 

 
 
 

Min politiske ambition som borgmesterkandidat er, at Vejen Kommune skal være Danmarks bedste kommune:

- at vokse op i

- at bo i

- at blive gammel i

- og at drive virksomhed i


Jeg er 47 år, gift med Karen Sofie, har tre børn og bor i Langetved Skov som 8. generation på familiens slægtsgård. Jeg har selvstændig virksomhed inden for skov- og naturområdet og har derudover en bred erfaring fra erhvervslivet i både ind- og udland. Jeg er uddannet fra Landbohøjskolen og CBS i København, sidder i bestyrelsen i en række virksomheder i lokalområdet og har siden 2013 siddet i byrådet i Vejen Kommune, senest som bl.a. viceborgmester og medlem af økonomiudvalget.


Se mere på mortenthoroe.venstre.dk

 
 

 
 
 

Stem på mig den 16. november og du får en stemme i byrådet, lokalt og i hele kommunen, som sætter borgeren før systemet. 

Jeg sidder i byrådet nu, og det er min anden periode. Jeg er næstformand i Udvalget for Social og Ældre og sidder også i Udvalget for Skole og Børn. Sidste periode sad jeg også i Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid. 

 Jeg stiller op igen, fordi jeg gerne vil bidrage til den fortsatte gode udvikling af Vejen Kommune – lokalt og generelt - med viden og erfaring opnået efter snart 8 år i byrådet og mange år i børnehave- og skolebestyrelser samt lokalråd. 

Jeg er 58 år gammel, arbejder i en international virksomhed og har mit eget oversætterfirma. Jeg er gift med Bjarne, og vi har to voksne sønner. Vi bor på en gård ved Mikkelborg.


Se mere på hennyscholer.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne vil bidrage til den gode udvikling Vejen Kommune er i og til at Vejen Kommune bliver Danmarks bedste kommune at vokse op i, at bo i, at arbejde og drive virksomhed i og blive aktiv senior i!

Jeg er 39 år og gift med Kasper, sammen har vi to piger. Jeg bor i Askov, det har jeg gjort de sidste 15 år. Jeg er opvokset lidt uden for Gjerndrup, og har altid boet i kommunen.

Jeg sidder i skolebestyrelsen på Askov-Malt Skole, det har jeg gjort de sidste tre år, de sidste to år som formand.

Jeg har en bachelor- og kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet i Esbjerg. Jeg har siden 2008 været ansat i forskellige kommuner, hvor jeg har arbejdet med sundheds-, ældre- og socialområdet. Siden juni 2020 har jeg været ansat i Vejen Kommune.


Se mere på anettefiltenborg.venstre.dk

 
 

 
 
 

Vejen Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i for alle aldersgrupper og en attraktiv kommune at flytte til både som borger og som virksomhed.

Jeg er 57 år og gift med Helle, der er socialrådgiver og vi har tre voksne børn.

Jeg er præst i Askov og provst i Malt Provsti i Vejen Kommune.  Jeg er selv vokset op på en gård ved Tønder og oprindeligt er jeg uddannet som landbrugs- og bygningssmed. Hele mit voksenliv har jeg være engageret i frivilligt foreningsarbejde. 

Jeg har fået den liberale tankegang ind med modermælken og jeg opfatter individets frihed og rettigheder som noget centralt og vigtigt.  Vi skal fortsat være et samfund, hvor demokrati, ytringsfrihed og trosfrihed skal være grundpillerne.


Se mere på peterviuff.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg vil forpligte mig på at medvirke til at skabe gode, solide løsninger. 

Jeg påtager mig et medansvar for at få tingene til at fungere, herunder at være delagtig i at træffe kvalificerede beslutninger i Vejen Kommune.

Som læreruddannet har jeg jobmæssigt i små 40 år arbejdet med undervisning og skoledrift. I 15 år var jeg leder af Rødding Fri Fag- og Efterskole, hvor jeg senest stod i spidsen for at etablere skolens efterskoledel i 2016-17. August 2019 valgte jeg at træde ud af arbejdsmarkedet.

Jeg har erfaring med at arbejde strategisk og målrettet og besidder en ballast, der kan bidrage positivt til kandidatlisten for Venstre til Kommunevalget i Vejen.

Privat er jeg gift med Lars og bor på en landejendom med plantebrug ved Sønder Hygum


Se mere på jettechristensen.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg stiller op til byrådet, da jeg gerne vil fortsætte arbejdet med en god udvikling af hele Vejen kommune.

Jeg har stadig gejsten og har meget at byde på.

Sammenhængsplanen for 0-18 år er en rigtig god plan.  Den skal bruges og tænkes ind i alt vi gør fremover.

Jeg er 56 år, bor i Føvling sammen med Vibeke. Vi har 2 børn Jacob og Sine, der bor i henholdsvis Tjæreborg og Vejle.

Jeg har siddet i byrådet i 3 perioder og haft udvalgsposter i Sundhed, Kultur og Fritid, Arbejdsmarkeds og Integration, Skole og Børn. Jeg har i 4 år været formand for Børn og Unge udvalget.  De sidste 4 år har jeg været formand for Skole og børn udvalget.

Til daglig arbejder jeg på Flyvestation Skrydstrup som Chefsergent med ansvaret for en forholdsvis stor bevogtningsdeling. 

Jeg har stor erfaring fra mange år som foreningsleder og skolebestyrelsesarbejde


Se mere på clauskulmbach.venstre.dk

 
 

 
 
 

Sammen skal vi udvikle Vejen Kommune!


Jeg er 50 år bor i Jels sammen med Charlotte. Har 5 børn i alderen 8 til 23 år. Jeg bor på en gård i Jels. 

Arbejder til dagligt med mit firma Slotsgaardens overnatning og Hostel, byrådsarbejdet og Formandsarbejdet i Vejen Forsyning og som møbelkonsulent. 

Jeg lever et aktivt liv med løb og pasning af gårdens kreaturer og deltager aktivt i Jels Sivlaug, hvor fokus er på at forskønne og vedligeholde Jels søerne.

Lokalt er jeg valgt ind i Jels Lokalråd, og Jels Motel og Sportscenters bestyrelse.


Se mere på jorgenlastein.venstre.dk


 
 

 
 
 

Sæt dit X ved Vagn Sørensen - din garanti for indflydelse!


Jeg er 61 år. Gift med Gertrud og vi har en voksen datter! Bor i Glejbjerg og er uddannet landmand. Arbejder i dag med produktion og montage af legepladsudstyr! Er medlem af byrådet hvor jeg er formand for teknik og Miljø! Er gymnastikinstruktør og svømmer lidt i fritiden. Derudover er jeg med i Glejbjerg Lokalråd!


Se mere på vagnsorensen.venstre.dk


 
 

 
 
 

Jeg er gift med Tove, har 3 børn og bor på Galgetoften i Rødding på 37. år.
Tove og jeg har igennem de sidste 20 år drevet selvstændig butik, senest 3 Legekædebutikker i Blåvand, Aabenraa og Ribe. Blåvand er afhændet pr. 1.marts 2021.
Jeg har bred erfaring med ledelse af virksomheder siden 1978; Med stærk fokus på medarbejdertrivsel, som er grundlaget for gode resultater på alle arbejdspladser.
Jeg er uddannet i Brugsen og har siddet i kommunalbestyrelsen i Rødding kommune i 8 år i perioden 1990-1998.


Se mere på frodepoulsen.venstre.dk

 
 

 
 
 

Vejen Kommune skal være Danmarks bedste kommune, at vokse op i, at bo i, at blive gammel i og at drive virksomhed i. Vi er godt på vej, så vi skal holde fokus og samtidig føre en ansvarlig økonomisk politik.

Jeg er 57 somre, gift med Ole, har en voksen søn og voksen plejedatter. Vi bor på “Jensgård” i Gesten Kær og har boet her i 35 år. Jeg er plejeforælder og har haft samme plejeopgave i 21 år. Det har beriget mig med et stort indblik i opgaven som plejefamilie og inden for et liv med diagnoser.

Jeg er uddannet kontor-/regnskabsassistent og har arbejdet i en del år indenfor faget. Jeg har desuden været selvstændig inden for blomster- og salg af tøj.

Jeg har altid været en aktiv frivillig i lokalsamfundet, og er det med glæde.

Jeg blev valgt til byrådet for første gang ved sidste kommunalvalg og sidder med i udvalgene: Teknik & Miljø, Social & Ældre og Landdistriktsudvalget. Endvidere er jeg med i en arbejdsgruppe, der har arbejdet med en handlingsplan for 0-18 år.


Se mere på marionmortensen.venstre.dk


 
 

 
 
 

Et stærkt erhvervsliv = Øget bosætning =Øget velfærd


Jeg er 42 år gammel og gift med Ann-Christine. Sammen har vi 5 børn. Christoffer på 15, Caroline på 9, Cathrine på 7, Christiane på 5 og Carl på 1år

Til daglig er jeg aktiv landmand, og driver sammen med min familie et landbrug med 330 malkekøer. Vi har 5 ansatte.

Sideløbende driver jeg en virksomhed, hvor vi udfører naturpleje via afgræsning med gallowaykvæg.

I min fritid går jeg på jagt, deltager i netværk og bestrider posten som formand på Gjerndrup Friskole 


Se mere på henrikpihljessen.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg genopstiller ved kommunalvalget i Vejen kommune, hvor jeg håber at blive valgt, så jeg fortsat kan være Holsted/Hovborg's stemme i byrådet!

Jeg er 57år, bor i Holsted og har 3 voksne børn. Jeg har en baggrund som sælger og selvstændig i herretøjsbranchen. Erfaring som key-account sælger indenfor profiltøj, merchandise og firma- og foreningssalg samt kørende sælger i Danmark og Tyskland. Yderligere 5 års udenlandserfaring -først i forretning og senere som agent. De sidste 14 år har jeg været ansat som centerleder af Medius Holsted. Jeg er formand for Holsteds erhvervs- og handelsforening, aktiv i foreningslivet som træner og spiller siden 1976 med start i Holsted KFUM og har 20 års erfaring i KFUMs idrætsforbund med internationalt arbejde i hele Europa. I min fritid spiller jeg golf.


Se mere på henningaaskov.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg brænder for, at der i alle områder af Vejen kommune sker en positiv udvikling og at vi skal være stolte af hele kommunen.

Jeg er 52 år gammel og bor i Vejen på en nedlagt landbrugsejendom på Knudevejen, sammen med min kone Annette Baltzer, som jeg har været gift med i 27 år. Jeg kommer oprindeligt fra Rødding området og min kone fra Brørup. Sammen har vi to voksne børn (Louise, 25 år og Julie, 21 år) – der begge bor og læser til dyrlæge i København.

 Jeg er uddannet mejerist og efterfølgende mejeritekniker fra Dalum tekniske skole. Efterfølgende har jeg arbejdet indenfor forskellige områder af fødevarebranchen: herunder Grønvang margarine, Skare Meat Packers, Taulov mejeri og nu er jeg ansat som fabrikschef på Aquapri. 

Både min kone og jeg er født og opvokset i Vejen kommune, og da muligheden bød sig, flyttede vi ’hjem’ igen.  

En del af min fritid går med frivilligt bestyrelsesarbejde, herunder bestyrelsen og forretningsudvalgt for Udvikling Vejen, bestyrelsesmedlem for mejeriledere og funktionærer. Desuden har jeg i 8 år været formand for Brørup svømmebad.

Resten af min fritid bruger jeg på familie, dyrene på gården, jagt og honningproduktion.


Se mere på jensaagelarsen.venstre.dk


 
 

 
 
 

Vejen er en kommune i fremdrift, den udvikling skal vi forsætte og styrke:

-   Skolerne skal være blandt de bedste til at skabe trivsel og løfte elevernes læring.

-   En miljø- og klimabevidst kommune.

-   Erhvervsforhold andre ikke kan matche.

-   En kommune vi alle vil ønske at blive ældre i.

-   Blandt de bedste til at flytte borgere fra passiv til aktiv forsørgelse.

Jeg har den glæde at være blevet 54 år. Jeg er gift med Eva og bor i Brørup. Vi har tre børn, der er mere eller mindre flyttet hjemme fra. Jeg arbejder til daglig som landmåler, hvor jeg hovedsagelig beskæftiger mig med større byggerier, opmålinger og juridiske forhold. Jeg foretrækker udendørs arbejde -det giver sol om sommeren og kolde finger om vinteren.

Jeg er uddannet på Aarhus universitet og SDU i Kolding. Jeg er en nysgerrig og aktiv person, der interesserer mig for mange ting. Jeg løber, roer eller dyrker andet motion i idrætsforeningerne og deltager aktivt i foreningslivet og andet bestyrelsesarbejde. Jeg fisker, går på jagt og i aftenskole og så interessér jeg mig rigtig meget for politik og den betydning politikken får.


Se mere på andersjorgensen.venstre.dk

 
 

 
 
 

Hjælp mig med at få Vejen i byrådet!

Stem personligt på #15 på Venstres liste.

I Vejen har vi brug for:

- Fokus på uddannelse

- Oprettelse af et klimaråd

- Flere borgere til kommunen

- Fokus på fritidsaktiviteter

- Hvad er det nye Vejen skal være kendt for?

Jeg bor i Vejen, men stammer oprindeligt fra Lintrup. Gift med Christina, 2 børn på Østerbyskolen, Joachim på 13 og Caroline på 12.

Jeg underviser på V10 i Vejen og arbejder derudover for Styrelsen For Internationalisering, hvor der arbejdes med internationale projekter.

Jeg har været og er meget aktiv i fodboldklubber, som spejder, håndboldforeninger, ungdomsklubber, skolebestyrelser og politiske foreninger. Mange steder som træner/leder eller i bestyrelser. Foreningslivet er utroligt vigtigt for ethvert samfund -stort som småt.


Se mere på jensbruhn.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg stiller op til Vejen kommunalbestyrelse for at sikre lokal indsigt og indflydelse!

Jeg bor nær Vittrup Baun, der ligger i den nordlige del af Vejen kommune. Vi nyder at bo, hvor vi har mulighed for at plante træer og nyde naturens forandring og stilheden.

Jeg har et godt arbejde, hvor jeg selvstændigt kan bruge mine evner som mekaniker, jeg kører rundt til kunder i det sydlige Jylland og reparerer gaffeltrucks, lifte og andet kørende materiel, jeg kan lide at lave det gamle og finder udfordring i det nye. Styrebokse, computere og PC er nok kommet for at blive.

Jeg nyder at være i gang i fritiden, jeg er aktiv i Lindknud lokalråd og Hærvejsklyngen. Jeg er leder ved KFUM spejderne og er med i fredningen Vittrup Baun. Så er jeg også i Brørup-Lindknud venstreforening og er udpeget som domsmand ved retten i Esbjerg


Se mere på nielserikstorm.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg har altid interesseret mig for politik og har nu besluttet at give den interesse større opmærksomhed. Derfor stiller jeg op ved kommunalvalget i Vejen kommune, hvor jeg håber at blive valgt ind, så jeg kan gøre en forskel for borgere og virksomheder i Vejen kommune!

Jeg er 65 ++ år gammel og bor i Rosengade i Vejen. Jeg er gift med Lene – vi har 2 voksne sønner sammen. Jeg er uddannet ingeniør og driver et rådgivende ingeniørfirma med kontor lokalt her i Vejen og i Kolding.

I fritiden er det frivillige foreningsarbejde i fokus bl.a.  ved mit formandskab i Foreningen Vejen Stadion. Jeg bruger en del tid i spinningslokalet i Vejen Idrætscenter og kan jeg nå det, tager jeg gerne en tur ud på golfbanen i Læborg.


Se mere på erlinghansen.venstre.dk

 
 

 
 
 

Jeg stiller op til kommunalvalget for Venstre, fordi jeg ønsker at gøre en forskel.

Jeg er 66 år, gift med Peter. Har to voksne børn og 2 børnebørn.

Selvom vores søn har overtaget vores gårde, så bor vi stadig på den ene gård og hjælper til i landbruget, når der er behov for det.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har læst HD-O.

Jeg var ældrecentret Knudepunktets daglige leder de første 10 år. Har de sidste 11 år arbejdet som chef for erhvervsudviklingen i Kolding.

Gennem mere end 10 år var jeg formand for Vejen Garden, har været med i arbejdet med at etablerede Ladelund Efterskole, var med i arbejdet for at genstarte Rødding Højskole, siddet i Vejen Kunstmuseums bestyrelse samt med til at starte Stafet for Livet i Vejen.

Jeg har tidligere siddet 7 år i Vejen Byråd, men forlod Byrådsarbejdet da jeg blev Erhvervschef i Vejen, hvor jeg bl.a. var med i arbejdet om at etablere Vejen Sportel.


Se mere på tovegaemelke.venstre.dk

 
 
 
 
Ønsker du at kontakte Venstre i Vejen kommune, kan du skrive til vejenvenstre@gmail.com

Venstre i Vejen kommune
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark