Venstre i Vejen kommune
 

krig i europa 

 
 
 

Af Morten Thorøe. 

Kommunalpolitiske uenigheder blev fuldstændig ligegyldige torsdag den 25. februar 2022.  Her blev mere end 40 millioner europæere i et demokratisk land angrebet af en atommagt. Putins tropper angriber og dræber i dette øjeblik ukrainske borgere og tropper. Vi ser ind i en fuldstændig krig mellem 2 europæiske lande, som ikke er set siden den 2. Verdenskrig. Det er alene Putins ansvar.

 

Ruslands angreb på Ukraine er fuldstændigt vildt. Putin blæser på alt og alle. Det kan vi simpelthen ikke vende det blinde øje til, som vi tidligere har gjort i Georgien og på Krim-halvøen!

Nu må vi tage konsekvenserne:

  • Fuldstændig opbakning til Ukraine i den kommende tid - vi skal hjælpe med alt det vi kan.
  • Benhårde sanktioner overfor Rusland inden for ALLE områder. Også der hvor det kommer til at gøre ondt på os.
  • Forsvaret skal styrkes markant. Til mindst 2 % af BNP.
  • NATO-medlemskab til alle de lande, der ønsker det. Uanset hvad Rusland mener om det.
  • Vi skal tage imod alle de ukrainske flygtninge, som i den kommende tid får behov for hjælp og beskyttelse.

Putin skal stoppes! Vi kan ikke leve med at noget land opfører sig sådan. Og slet ikke midt i Europa i det 21-århundrede. Lad os rykke endnu tættere sammen i Europa, i Danmark og lokalt i Vejen, hvor vi har mere end 500 ukrainske medborgere boende i vores nærområde. Ræk ud og hjælp hvor du kan – Ukraine og dets befolkning kæmper også vores kamp!

 
 

 

godt i gang!

Morten Thorøe fortæller om opstarten i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, hvor han er formand: Så er vi kommet i gang - godt, håber jeg! Med en næsten ny bemanding i udvalget starter vi fra helt fra bunden med det vel nok mest komplekse område i den kommunale forvaltning, som reguleres af ikke mindre end 32.000 siders lovstof! 

Jeg håber, at vi i udvalget får et godt og konstruktivt arbejde med fokus på:


  • at få så mange borgere som muligt med i et arbejdsfællesskab,
  • at sikre virksomhederne den arbejdskraft som de har behov for,
  • og endeligt at få reduceret antallet af unge som hverken får en uddannelse eller kommer i arbejde. 

Så der er masse af tage fat på!"


Udover Morten Thorøe sidder Henning Aaskov og Henrik Pihl Jessen også i udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

 

 

ny i kommunalpolitik

Som nyvalgt byrådsmedlem har man (heldigvis) god mulighed for at blive introduceret til de mange kommende opgaver og få den nødvendige viden. Vejen Kommune har lavet et fint forløb med en god introduktion til hele organisationen og deltagelse på det såkaldte Kattegatkursus som er et introkursus for nyvalgte byrådsmedlemmer med udgangspunkt i den fiktive kommune Kattegat. For Venstre deltog Anette Filtenborg og Henrik Pihl Jessen.
 
Annete fortæller: "Et par gode og lærerige dage! Det har været en fornøjelse at være afsted sammen med de andre nyvalgte i Vejen Kommune"


Henrik fortsætter: "2 virkeligt inspirerende døgn i selskab med rigtig gode nyvalgte byrådspolitikere fra Vejen og en række andre kommuner. Jeg glæder mig til at komme i i gang med samarbejdet!"

 

 

Landdistriktsudvalget er nedsat!

På byrådsmødet tirsdag den 8. Februar var det et enigt byråd, som godkendte kommissoriet for Landdistriktsudvalget. I Venstre er vi glade for, at udvalget kan fortsætte også i denne valgperiode. Vi gik i Venstre til valg på, at vi vil skabe Danmarks bedste kommune og et af målene er at få en samlet kommune med unikke lokalområder. Landdistriktsudvalget er en vigtig brik til at nå det mål. For Venstre er Morten Thorøe og Marion Mortensen repræsenteret i udvalget. 


Marion fortæller: “Vi er en landdistriktskommune, hvor over halvdelen af vores borger bor i landzone. Derfor er det utrolig vigtigt, at der hele tiden er en god dialog med kommunens 21 lokalråd, og det gælder begge veje. Kommunikation, dialog og samhørighed er nøgleordene for det gode samarbejde og måden hvorpå, hvert eneste geografiske hjørne føler sig som en del af kommunen. Der er opgaver lokalt, der er for tunge at løfte selv, men giver rigtig god mening af løfte i samlet flok. Det kan eksempelvis være vejnet, cykelstier, kollektiv trafik, stort set alt hvad der er vigtigt lokalt. Men det kan også være at afholde en årlig temaaften, sidst blev der drøftet udfordringer med, at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. En begivenhed med stor deltagelse, hvor der udtænkes ideer og erfaringsudveksles lystigt. En gang årligt bliver alle lokalråd inviteret til individuelle dialogmøder med embedsfolk og politikkere. Her kan alt fra skæve fliser til store anlægsprojekter drøftes og forventningsafstemmes, og der følges op på sidste års aftaler.”

 

 

vandløbsrestaurering

Udvalget for Teknik og Miljø, hvor Vagn Sørensen er formand og hvor Henrik Pihl Jessen og Henning Aaskov er medlemmer, har på deres møde i tirsdag den 22. februar godkendt tre anlægsbevillinger, som betyder, at der kan igangsættes hele tre vandløbsrestaureringsprojekter. Det handler om Bramming-Holsted Å ved Hulkær Fiskeri og ved Præstkær Fiskeri samt om Holme Å ved Østerbygaard Dambrug. Projekterne er finansieret af midler fra Miljøstyrelsen. 


Vagn fortæller: “Det er godt, vi får stemmeværkerne fjernet, så der bliver fri adgang for ynglende fisk. Samtidigt får vi genskabt et naturligt forløb i vandløbene.” 


Henrik tilføjer: "Og når vandløbene er blevet restaurerede, vil de involverede dambrug stadig kunne fungere med en alternativ vandforsyning, det er positivt og vigtigt.” 

 

 

Skole og børn udvalget på tur

Vejen kommunens Skole og børn udvalg er den kommende måned på rundtur ved nogle af kommunens institutioner. Turen startede torsdag den 24 februar på en grå og regnfuld dag, hvor det blev til besøg ved Bulderbo og Møllebo i Bække, Bække skole, Gesten Børnecenter, Troldehuset, Børnehaven Vorupparken, Vuggestue og Børnehaven Billingland, Markfræs, Basen, Børnehaven Kildevænget, Bakkegårdens børnehave, Grønvangsskolen, Egebo og Andst Børnecenter. Fra Venstre deltog Claus Kulmbach, som også er formand for udvalget og Anette Filtenborg


Anette fortæller: "En helt igennem fantastisk og meget inspirerende dag med besøg i flere af Vejen Kommunes daginstitutioner og skoler. Spændende at høre, hvordan der bliver arbejdet med læringsmiljøer alle steder - og både de fysiske læringsmiljøer men i høj grad også den pædagogiske tilgang til gode læringsmiljøer"


Claus tilføjer: "Tak til alle institutioner for at tage godt imod os, det var en rigtig god dag. Vi glæder os til at komme videre rundt i kommunen i løbet af den næste måned"

 

 

 

generalforsamlinger 

I februar og marts måned, afholdes rigtig mange generalforsamlinger i lokalforeningerne og vores lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen er en flittig gæst. Dejligt med et lokalt forankret og engageret folketingsmedlem!


Anni fortæller: "Mandag den 21. februar var jeg forbi hos både Venstre i Føvling og Venstre i Jels for at give indlæg om landspolitik! Og selvom der måske kun er 10-12 personer mødt op - ja så er det ofte her der kommer virkelig gang i de politiske debatter og hver eneste gang går jeg glad hjem med gode bidrag til mit politiske arbejde!"

 

 
 
 
 
 

Generalforsamling i skodborg-skrave

Generalforsamlingen i Skodborg-Skrave Venstre blev afholdt på brandstationen og der var ca. 35 fremmødte! Stephanie Lose var gæst og fortalte nyt fra regionen.

 

 

generalforsamling i kommuneforening

Alle er velkomne til kommuneforeningens generalforsamling! 

 
 
 
Ønsker du at kontakte Venstre i Vejen kommune, kan du skrive til vejenvenstre@gmail.com

Venstre i Vejen kommune
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark